PARQUÍMETRO NA RÚA GALEA

A partir do día 2 de novembro poñerase en marcha o cobro na zona ORA da rúa Galea.

mino