CONVOCATORIAS DE CONTRATACIÓN

– Convocatoria para a contratación de un Auxiliar Administrativo como persoal laboral, polo período de seis meses, por acumulación de tarefas:

https://sede.concellodemino.com/gl/informacion/tablon/Noticia_ServiciosInternos_122.html

 

– Convocatoria e bases proceso selectivo para cubrir mediante nomeamento interino dunha praza de persoal funcionario arquitecto.

https://sede.concellodemino.com/gl/informacion/tablon/Noticia_ServiciosInternos_123.html

mino