CORPORACIÓN MUNICIPAL  

ALCADE:

RICARDO SANCHEZ OROZA (Grupo Mixto)

ricardo.sanchez@mino.dicoruna.es

TENENTE DE ALCALDE:

        PrimeiroSR. JESÚS VEIGA SABÍN (PP)

popularesdemino@outlook.com

        Segunda:  SRA. JOSEFINA ROMEU PÉREZ (PP)

popularesdemino@outlook.com

        Terceiro: SR. JOSÉ AGUSTÍN ANDRÉS ANDRÉS (PP)

popularesdemino@outlook.com

        Cuarta:  SRA. ANA ISABEL PICOS FREIJOMIL (PP)

popularesdemino@outlook.com

CONCELLEIROS:

SR. ANTONIO DOCE LOURIDO (PP)

popularesdemino@outlook.com

SR. JOSÉ PAZ CASAL (PP)

popularesdemino@outlook.com

SR. MANUEL VAZQUEZ FARALDO (PSdeG-PSOE.)

mino@psdeg-psoe.org

SRA. MARÍA CATALINA MORADO FARIÑA (PSdeG-PSOE.)

mino@psdeg-psoe.org

SRA. EMMA GONZÁLEZ ÁLVAREZ (PSdeG-PSOE.)

mino@psdeg-psoe.org

SRA. YOLANDA BELLO PÉREZ (PSdeG-PSOE.)

mino@psdeg-psoe.org

SR. AGUSTÍN SANZ HORCAJO (PSdeG-PSOE.)

mino@psdeg-psoe.org

SRA. MARINA VARELA LAGE (PSdeG-PSOE.)

SR. RICARDO SANCHEZ OROZA (Grupo Mixto) 

 

 

 

 

 

 

Alcalde, portavoz e  concelleiro de Transparencia e Participación Cidadá

 

SR. JESÚS VEIGA SABÍN (PP)

 

Primeiro tenente de alcalde e concelleiro de Desenvolvemento Local, Plans, Vías e Obras e Emprego.

 

SRA. JOSEFINA ROMEU PÉREZ (PP)

Segunda tenente de alcalde e concelleira de de Benestar Social e Igualdade, Comercio e Turismo

 

SR.  JOSÉ AGUSTÍN ANDRÉS ANDRÉS (PP)

Terceiro tenente de alcalde e concelleiro de Urbanismo, Medio Ambiente, Contratación, Facenda e Persoal

 

SRA. ANA ISABEL PICOS FREIJOMIL (PP)

Cuarta tenente de alcalde e concelleira de Educación e Cultura

 

SR. ANTONIO DOCE LOURIDO (PP)

Concelleiro de Medio Rural

 

SR. JOSÉ PAZ CASAL (PP)

Concelleiro de Deportes e  Xuventude