INTERVENCIÓN

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal número 5, reguladora da taxa por saneamento, e da Ordenanza fiscal número 9, reguladora da taxa por subministro de auga. Pode descargar o PDF :  Click Aqui

CONVOCATORIAS DE CONTRATACIÓN

– Convocatoria para a contratación de un Auxiliar Administrativo como persoal laboral, polo período de seis meses, por acumulación de tarefas: https://sede.concellodemino.com/gl/informacion/tablon/Noticia_ServiciosInternos_122.html   – Convocatoria e bases proceso selectivo para cubrir mediante nomeamento interino dunha praza de persoal funcionario arquitecto. https://sede.concellodemino.com/gl/informacion/tablon/Noticia_ServiciosInternos_123.html