Perfil do Contratante

 

O perfil do contratante é o sitio da web do Concello de Mino no que se difunde informacion relativa á contratacion administrativa. Desde aqui podra acceder á Plataforma de contratacion publica de Galicia, con este servizo, O Concello quere asegurar a transparencia e o acceso publico na actividade contractual dunha maneira clara para o cidadán, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de contratos do sector publico. Accedera á consulta de anuncios de informacion previa do Concello de Mino, das licitacións en curso e documentacion de interes (pregos, datas de apertura, publicacións noutros medios), das adxudicacións provisionais e definitivas, ou dos puntos de contacto e medios de comunicarse co organo de contratacion. Ademais dispoñerá dun sistema de alertas polo que poderá recibir gratuitamente na súa dirección de correo electrónico avisos sobre os novos concursos que se publican na Plataforma.

Para calquera dúbida ponse á súa disposicion o correo electrónico: concello@mino.dicoruna.es

Perfil Contratación Concello de Miño – Xeral

Perfil Concello de Miño

Perfil Contratación – Accesos directos

Contratos Abertos

Pendentes Adxudicar

Adxudicados Provisionalmente

Contratos Adxudicados

Contratos Anulados

Contratos Desertos