Escola Infantil Municipal

Do  2 ao 13 de marzo poderás realizar a solicitude de reserva e de novo ingreso na escola  infantil municipal de Miño, no departamento de Servizos Sociais do Concello.