Reanudase o prazo de inscricións na escola infantil municipal para novas incorporacións do 18 de maio ao 1 de xuño

“Reanudase o prazo de inscricións na escola infantil municipal para novas incorporacións do 18 de maio ao 1 de xuño”