CONCELLO

CONCELLO

CORPORACIÓN MUNICIPAL  

ALCADE:

RICARDO SANCHEZ OROZA (Grupo Mixto)

[email protected]

TENENTE DE ALCALDE:

        Primeiro:  SR. JESÚS VEIGA SABÍN (PP)

[email protected]

        Segunda:  SRA. JOSEFINA ROMEU PÉREZ (PP)

[email protected]

        Terceiro: SR. JOSÉ AGUSTÍN ANDRÉS ANDRÉS (PP)

[email protected]

        Cuarta:  SRA. ANA ISABEL PICOS FREIJOMIL (PP)

[email protected]

CONCELLEIROS:

SR. ANTONIO DOCE LOURIDO (PP)

[email protected]

SR. JOSÉ PAZ CASAL (PP)

[email protected]

SR. MANUEL VAZQUEZ FARALDO (PSdeG-PSOE.)

[email protected]

SRA. MARÍA CATALINA MORADO FARIÑA (PSdeG-PSOE.)

[email protected]

SRA. EMMA GONZÁLEZ ÁLVAREZ (PSdeG-PSOE.)

[email protected]

SRA. YOLANDA BELLO PÉREZ (PSdeG-PSOE.)

[email protected]

SR. AGUSTÍN SANZ HORCAJO (PSdeG-PSOE.)

[email protected]

SRA. MARINA VARELA LAGE (PSdeG-PSOE.)

SR. RICARDO SANCHEZ OROZA (Grupo Mixto)

Alcalde, portavoz e concelleiro de Transparencia e Participación Ciudadá

SR. JESUS VEIGA SABIN (PP)

Primierio tenente de alcalde e concelleiro de Desenvolvemento Local, Plans, Vias, Obras e Emprego.

SRA. JOSEFINA ROMEU PEREZ (PP)

Segunda tenente de alcalde e concelleira de Benestar Social, Igualdade, Comercio e Turismo

SR. JOSE AGUSTIN ANDRES ANDRES (PP)

Terceiro tenente de alcalde e concelleiro de Urbanimso, Medio Ambente, Contratacion, Facenda e Persoal.

SRA. ANA ISABEL PICOS FREIJOMIL (PP)

Cuarta tenente de alcalde e concelleira de Educación e Cultura

SR. ANTONIO DOCE LOURIDO (PP)

Concelleiro de Medio Rural

SR. JOSE PAZ CASAL (PP)

Concelleiro de Deportes e Xuventude